Privacybeleid

Ingangsdatum: 16 april 2020

LIftExpress (“ons”, “wij”, “onze”) beheert de website https://verhuislift-huren-prijs.be (hierna te noemen de “Service”).

Deze pagina geeft uitleg over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze Dienst en de keuzes die u heeft met betrekking tot die gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service stemt u in met het verzamelen en gebruiken van gegevens in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op https://verhuislift-huren-prijs.be.

Definities Service

De Dienst betekent de https://verhuislift-huren-prijs.be website die wordt beheerd door LIftExpress.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of aan de hand van die gegevens en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld en worden gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijv. de duur van het raadplegen van een pagina).

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder

Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon (alleen, gezamenlijk of samen met andere personen) die de doeleinden en methoden bepaalt volgens welke alle persoonsgegevens worden verwerkt of moeten worden verwerkt.

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

Subverwerkers (of Dienstverleners)

De term Subverwerker (of Dienstverlener) verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker.

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Dienstverleners om uw gegevens efficiënter te verwerken.

Betrokkene (of Gebruiker)

Betrokkene verwijst naar elke levende persoon die gebruik maakt van onze Service en het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van gegevens

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor verschillende doeleinden om u onze Dienst te kunnen leveren en om deze te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens
Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze service gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonlijk Identificeerbare Informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot:

 • e-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • telefoonnummer
 • Adres, stad, provincie, staat, postcode
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om u nieuwsbrieven, marketingcommunicatie of promoties en andere informatie te sturen die voor u van belang kan zijn. U kunt ervoor kiezen geen communicatie van ons te ontvangen of alleen bepaalde communicatie van ons te ontvangen door op de afmeldlink te klikken of de instructies te volgen in elke e-mail die we sturen, of door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop u de service opent en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

We kunnen gegevens over uw geografische locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft (“Locatiegegevens”). We gebruiken deze gegevens om de functies van onze Service aan te bieden en om onze Service te verbeteren en te personaliseren.

Wanneer u onze service gebruikt, kunt u locatieservices op elk gewenst moment in- of uitschakelen via de instellingen van uw apparaat.

Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en andere soortgelijke traceertechnologieën om activiteiten op onze Service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op uw apparaat. Andere traceringstechnologieën zoals pixels, tags en scripts worden ook gebruikt om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser vragen alle cookies te weigeren of u te waarschuwen wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u bepaalde elementen van onze Dienst niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken Sessiecookies om onze Service uit te voeren.
 • Voorkeurcookies. We gebruiken Voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken Beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

LIftExpress gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Onze service leveren en onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan onze service
 • Om u in staat te stellen de interactieve functies van onze service te gebruiken wanneer u dat wenst
 • Klantenondersteuning bieden
 • Om waardevolle gegevens of analyses te verzamelen waarmee we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze service te controleren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en op te lossen
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u al hebt aangegeven dat u dergelijke informatie niet wilt ontvangen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

 Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (EER), is de juridische grondslag van LIftExpress voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de Persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

LIftExpress kan uw Persoonsgegevens verwerken:

 • Omdat wij een overeenkomst met u moeten uitvoeren
 • Omdat u ons daartoe heeft gemachtigd
 • Omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om een dergelijke verwerking uit te voeren en uw rechten niet zwaarder wegen dan dat gerechtvaardigde belang
 • Voor het verwerken van betalingen
 • Om te voldoen aan de wet
 • Bewaren van gegevens

LIftExpress bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor ons om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze overeenkomsten en beleid te handhaven.

LIftExpress bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analyse. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging of functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Bewaren van gegevens

TITP srl (IT Place) bewaart uw Persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

TITP srl (IT Place) bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar – en bewaard op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw jurisdictie.

Als u zich buiten België bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, dient u er rekening mee te houden dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar België en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met deze overdracht.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als LIftExpress betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid gaan vallen.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan LIftExpress verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te openbaren indien de wet dit vereist of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

LiftExpress kan uw Persoonsgegevens openbaar maken indien zij te goeder trouw van mening is dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of het eigendom van LIftExpress te beschermen en verdedigen
 • Om mogelijke wanpraktijken in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te beschermen
  Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid
Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. LiftExpress streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

Het recht op toegang tot, bijwerken of verwijderen van de informatie die wij over u hebben. Wanneer dit mogelijk is, kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen openen, bijwerken of laten verwijderen. Als je niet in staat bent om deze acties zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om je te helpen.

Het recht op rectificatie. Je hebt het recht om je gegevens te laten rectificeren als die gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn.

Het recht van bezwaar. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

Het recht op beperking. Je hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

Het recht om toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht om je toestemming op elk moment in te trekken wanneer LiftExpress op jouw toestemming heeft vertrouwd om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens door ons. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EEA).

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service te faciliteren (“Service Providers”), de Service namens ons te verlenen, Service-gerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics

Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacyvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Gedragsgerichte remarketing

LiftExpress maakt gebruik van remarketing diensten om op websites van derden te adverteren nadat u onze Dienst heeft bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Dienst.

Google-advertenties (AdWords)

Google Ads (AdWords) remarketingdienst wordt aangeboden door Google Inc.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en de advertenties van het Google Display Network aanpassen door naar de pagina met Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/settings/ads

Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – voor uw webbrowser te installeren. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacyvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook

De remarketingservice van Facebook wordt aangeboden door Facebook Inc.

U kunt meer te weten komen over op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Volg deze instructies van Facebook om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of u kunt zich afmelden via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor het verwerken van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

We zullen je betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze gegevens worden rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers, wiens gebruik van je persoonlijke gegevens wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsinformatie te garanderen.

De betalingsverwerkers aar we mee werken zijn:

Stripe

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://stripe.com/us/privacy

PayPal / Braintree

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Koppelingen naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze service is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar (“kinderen”).

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw Kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder dat de toestemming van de ouders is geverifieerd, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail: info@liftexpress.be
 • Door deze pagina op onze website te bezoeken : https://verhuislift-huren-prijs.be/contacteer/